Znanstveno trženje

Temelj našega uspeha

Znanost, ki ustvarja znanje.

 

Znanstveno trženje je temelj našega uspeha.

Da bi določili standarde za medicinske pripomočke in diagnostiko in vitro za sladkorne bolnike moramo biti vedno seznanjeni z najnovejšimi merili. Novi izdelki in izboljšave že obstoječih izdelkov zahtevajo klinična preskušanja, ki ustrezajo trenutnim predpisom in standardom. Poleg tega merilnike preskušamo tudi v neodvisnih centrih, kot je na primer Klinika ISALA na Nizozemskem, da potrdimo njihovo odlično kakovost in natančnost.

Sodelovanje v medlaboratorijskih preskušanjih državnih ustanov v različnih državah zagotavlja našim uporabnikom nenehno preverjanje kakovosti in zanesljivosti naših merilnikov.
Opazovanje trga in vsakoletno proučevanje povratnih informacij s trga (poročila o nadzoru po dajanju na trg) upoštevamo pri razvoju novih izdelkov in izboljševanju starih. S pridobljenimi podatki ustvarjamo tiskane brošure, ki so dragocena pomoč zdravstvenemu osebju in sladkornim bolnikom. Dokumenti o usposabljanju in seminarji za izpopolnjevanje dopolnjujejo ponudbo našega znanstvenega trženja.